Gesond Iessen – Méi Bewegen

… richteg iessen ! (texte français ci-dessous)

Bei enger Informatiounsversammlung iwwer déi richteg Ernierung vu Sportler(innen), déi d’FLGym am Mee 2018 organiséiert huet, ass ënner anerem déi korrekt Opdeelung vum Teller beim Mëttegiessen oder Nuechtiessen gewise ginn. Déi Iddi huet eis sou gutt gefall, dass mir sou en Teller produzéiere gelooss hunn an zousätzlech Partner vum Label „Gesond Iessen, Méi Bewegen“ gi sinn.

Den Teller ass vun héijer Qualitéit a spullmaschinnefest.Dir kënnt den Teller per Mail bei eisem Sekretariat bestellen secretariat@flgym.lu / Telefon 48 59 99, an d’Suen op eise Kont bei der BCEE LU63 0019 6200 0062 6000 iwwerweisen oder op der Plaz bezuelen.

Präis vum Teller 14,00€ oder 72€ fir 6 Telleren, speziell Präisser bei méi grousse Commanden

photo assiette

… manger correctement!

Lors d’une séance d‘information sur l’alimentation correcte des sportifs, organisée par la FLGym en mai 2018, la nutritionniste a, entre autres, présenté la disposition correcte d’une assiette pendant le déjeuner ou le dîner. L’idée nous a tellement plu que nous avons fait produire une telle assiette, tout en nous associant – en plus – au label « Gesond Iessen, Méi Bewegen » (manger sain, bouger plus).

L’assiette de qualité supérieure peut être nettoyée dans le lave-vaisselle.Les commandes peuvent être passées par mail à l’adresse secretariat@flgym.lu / téléphone 48 59 99 avec virement au compte bancaire de la FLGym BCEE LU63 0019 6200 0062 6000 de la FLGym ou être payées directement sur place.

Prix de l’assiette 14,000€ ou 72€ pour 6 assiettes, tarif spécial pour commandes plus volumineuses.